Team Trafficon

Thijs van Woerkom

Consultant
Thijs van Woerkom

Consultant

Mijn specialisaties zijn
• Specialist Leerlingenvervoer en Zorgvervoer
• Klantcontact, klachten- en relatiebeheer
• Vervaardigen managementinformatie

De uitvoering is cruciaal
Aan het selecteren van een vervoerder in doelgroepvervoertrajecten wordt veel tijd en aandacht besteed. Contracten worden voor lange tijd afgesloten en als gemeente of zorginstelling wil je erop kunnen vertrouwen dat de reizigers veilig, comfortabel en op tijd worden vervoerd. Aan de voorkant maak je hierover duidelijke afspraken. Trafficon ziet toe op de uitvoering van contracten in de praktijk, een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden. Steekproefsgewijs voer ik controles uit tijdens ritten en bij scholen om ons ervan te verzekeren dat afspraken worden nagekomen en de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is. Daarnaast geef ik toelichtingen op scholen, praat ik met ouders en schooldirecties en ben ik intern vraagbaak voor collega’s als het gaat om regels en spelregels van een project. Bij afwezigheid van de projectleider neem ik zijn taken waar. In de loop der tijd heb ik me toegespitst op kleinschalig groepsvervoer, leerlingenvervoer en zorgvervoer.

Wat ik prettig vind is dat elke dag anders is, dat er ruimte is voor creativiteit en dat ik zelf rechtstreeks invloed heb op het resultaat. Ik doe mijn werk dan ook met veel plezier.

Patricia Gerrits

Medewerkster klantcontactcentrum
Patricia Gerrits

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer

Altijd werken met en voor mensen
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit meerdere voorkomende administratieve taken. Hierdoor heb ik veel contact met ouders, vervoerders en betrokken instanties. Bij zowel telefonisch, per e-mail als de schriftelijke communicatie zorg ik ervoor dat de klant centraal staat. Ook bij mijn eerdere functies heb ik altijd met en voor mensen gewerkt. Ik vind het belangrijk dat de klant gehoord wordt. Als ik zelf hulp nodig heb wil ik ook goed en netjes te woord worden gestaan, dus zo help ik anderen zelf dan ook. Ik ben leergierig en wil mij blijven ontwikkelen om een nog betere dienstverlening te kunnen bieden.

Marjo Claessen

Medewerkster klantcontactcentrum
Marjo Claessen

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer
• Administratief specialist doelgroepenvervoer

Het begint met goed luisteren
In ons vak zou het mooi zijn als iedere rit op maat kon worden uitgevoerd, honderd procent afgestemd op de reiziger en zijn of haar bestemming. Iedereen is anders, iedereen heeft een eigen verhaal en achtergrond. Vanuit Trafficon ondersteunen we gemeenten om zo dicht mogelijk die ideale situatie te naderen en daar draag ik graag aan bij. Als administratief medewerkster zorg ik niet alleen dat alles in het systeem in orde is. Ik heb dagelijks contact met ouders, vervoerders en betrokken instanties en zie hoe belangrijk het is om met de juiste intenties goed naar elkaar te luisteren. Elkaar begrijpen, eerlijk zijn en elkaar goed informeren. Dat is de beste basis om tot oplossingen te komen waar iedereen wat aan heeft. Natuurlijk gaat het in de praktijk wel eens mis en moet er snel gehandeld worden. Ik vind het belangrijk om dan niet alleen direct op zoek te gaan naar een oplossing, maar ook tijd te nemen voor die emotie. Dat levert waardevolle en dankbare momenten op en dat geeft mij energie.

Marc Berendsen

Senior consultant
Marc Berendsen

Senior consultant

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanager leerlingenvervoer
• Contractmanager werknemersvervoer
• Contractmanager zorgvervoer

Veilig en comfortabel reizen
Ik ben al ruim veertig jaar actief in de vervoersbranche, vanuit verschillende functies. Als zoon van een taxi- en rijschoolondernemer is ‘vervoer en logistiek’ me met de paplepel ingegoten. Daar stond de veiligheid en het comfort van de reiziger altijd voorop. In 2004 maakte ik een overstap naar de andere kant van de tafel, de opdrachtgever. Vanuit de oorspronkelijke drive als vervoerder doe ik met veel plezier en overtuiging mijn werk bij Trafficon. Ik probeer ervoor te zorgen dat reizigers veilig en probleemloos hun bestemming bereiken - naar school, dagbesteding of elders, met een glimlach op hun gezicht.

Binnen Trafficon ben ik actief als projectleider bij diverse beheeropdrachten op het gebied van leerlingen-, werknemers- en zorgvervoer en stuur ik het backoffice aan. Het verbinden van alle betrokken partijen staat bij mij altijd centraal. Als consultant adviseer ik daarnaast gemeenten gevraagd en ongevraagd bij aanbestedingstrajecten. Ik ken als geen ander de praktijk, de kritische factoren, relevante wetgeving, bedrijfsprocessen en de valkuilen daarbij én ik weet wat er nodig is om doelgroepenvervoer goed te regelen. Een open mind en belangstelling voor alle betrokken partijen is wezenlijk. Wat dat betreft is contractbeheer in mijn optiek dan ook een onmisbare schakel, waarbij we in de praktijk nagaan of afspraken worden nagekomen en reizigers inderdaad veilig en comfortabel hun bestemming bereiken. Pas dan is bereikt waar we ons hard voor maken.

Alexander van den Hout

Beheerder
Alexander van den Hout

Beheerder

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanagement en -beheer
• Klantcontact, klachten- en relatiebeheer

Van alle markten thuis
Al vanaf jongs af aan heb ik mij geïnteresseerd in vervoer. Tijdens mijn opleiding motorvoertuigen techniek, maakte ik kennis met de vervoerswereld door bij mijn ouders in het taxibedrijf te gaan werken. Daar begon ik met het wassen van de auto's en door de jaren heen heb ik mijn kennis vergroot waardoor ik uiteindelijk alle functies kon uitvoeren. Sinds 1997 ben ik mede eigenaar geworden van het taxibedrijf en vanaf 2004 heb ik het bedrijf volledig overgenomen. Dit heb ik gedaan tot en met juli 2018. Het taxibedrijf verzorgde buiten regiotaxi-, school-, zakelijk- en schipholvervoer, ook liggend vervoer en 'straattaxi' (particulier vervoer).

In 2019 ben ik voor Trafficon gaan werken. Als contractmanager/-beheerder ben ik veel contact met alle partijen die te maken hebben met doelgroepenvervoer. Mijn grote kennis over de vervoerswereld komt hierbij goed van pas. In samenwerking met alle partijen probeer ik voor iedereen een goede, passende oplossing te vinden.

Annette Juurlink

Senior consultant
Annette Juurlink

Senior consultant

Mijn specialisaties zijn
• Advies en innovatie
• Inkoop en aanbesteding
• Crisismanagement

Tot de kern doordringen
Om een vraagstuk op te lossen moet je weten wat je precies wil bereiken en met welke belangen je rekening moet houden. Dat is precies het terrein waarop ik me graag begeef. Als senior consultant ben ik vaak betrokken bij nieuwe projecten. Ik doorgrond snel de problematiek en begrijp wat er nodig is om een project of samenwerking te laten slagen. Op basis hiervan geef ik advies en begeleid ik opdrachtgevers op het gebied van kleinschalig collectief vervoer en overig doelgroepenvervoer of bij Europese aanbestedingen voor bijvoorbeeld regiotaxi, leerlingenvervoer en zorgvervoer. Ik schrijf of beoordeel programma’s van eisen en werkprocedures, bereid beleidsstukken voor, ben sparringpartner voor ons managementteam of dat van de opdrachtgever en verzorg analyses en benchmarks.
Naast mijn voorbereidende en voorwaardenscheppende rol ben ik actief in de uitvoering, zoals bij contractbeheer of de inrichting van een beheersorganisatie. Ook word ik ingeschakeld in crisissituaties, waarin onder tijdsdruk keuzes moeten worden gemaakt. Dat ik snel kan schakelen en analytisch ben komt hierbij goed van pas, maar vooral dat ik me kan (en wil) inleven in ieders (persoonlijke) belang. Een goede relatie met de mensen voor wie ik werk is heel belangrijk voor me. Hierdoor verloopt de samenwerking, ook in multidisciplinaire teams en op alle niveaus soepel en dat heeft direct effect op het resultaat.

Kitty Grommen

Medewerkster klantcontactcentrum
Kitty Grommen

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer

Mensen te woord staan op een manier waarop ik ook verwacht aangesproken te worden
Eerder heb ik in het toerisme gewerkt. Als medewerkster bij een reisbureau heb je constant klantcontact en doe je er alles aan om de klant een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Hierdoor ben ik heel klantgericht ingesteld.

"Zelf wil ik goed en netjes te woord worden gestaan als ik contact heb met bedrijven/instanties, dit wil ik dan ook graag zijn." Op deze manier ga ik dagelijks aan de slag bij Trafficon. Elk telefoongesprek of mail pak ik op. Zijn er problemen dan wil ik dat deze zo goed mogelijk worden opgelost.

Whitney Bremmers

Medewerkster klantcontactcentrum
Whitney Bremmers

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer

Goed luisteren en de uitdaging aangaan
Als medewerkster van het klantcontactcentrum ben ik dagelijks bezig met het beantwoorden van binnenkomende telefoontjes en het beantwoorden van mails. Er wordt niet gewerkt met keuzemenu's, hierdoor heb je van tevoren geen idee waarover het gesprek zal gaan. Maar ik ga de uitdaging aan. Ik pak alles op en ongeacht het telefoontje of mail die ik binnenkrijg zal ik mijn uiterste best doen om dit goed op te pakken.
Eerder ben ik werkzaam geweest binnen de reisbranche. Hierdoor zijn klantcontact en reizigers netjes en correct te woord staan, een paar van mijn sterke competenties. Als stewardess heb ik veel van de wereld gezien. Het maakt mij niet uit waar ik naartoe ga, geen uitdaging is mij te groot.
Ik het geleerd om de klacht altijd centraal te stellen en zal dit bij Trafficon altijd weer blijven doen.

Fabiënne Zandvoort

Consultant
Fabiënne Zandvoort

Consultant

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanagement en –beheer
• Management informatie / data-analyse
• ISO-kwaliteitsfunctionaris
• Beleidsondersteuning

Pragmatisch en effectief
Als vervoer en logistiek ergens een grote rol spelen, dan is het wel bij Defensie. Ruim elf jaar heb ik als beroepsmilitair gewerkt en was ik vanuit mijn rol als korporaal en later onderofficier betrokken bij de logistieke ondersteuning van onze eenheden. Parallel hieraan volgde ik een HBO-opleiding Technische bedrijfskunde. In deze periode ontstond mijn affiniteit met de vervoerswereld. Inmiddels werk ik als consultant bij Trafficon en word ik gedetacheerd op uiteenlopende projecten, zowel voor administratieve ondersteuning als op het gebied van contractbeheer. Ik ben analytisch sterk en denk in oplossingen. De ervaring die ik als beroepsmilitair heb opgedaan, de discipline, het verbinden en de pragmatische benadering komen daarnaast goed van pas bij mijn huidige werkzaamheden. Op deze manier boeken we snel resultaat en zijn alle partijen tevreden over wat we met Trafficon en onze partners neerzetten.

Denise Čupić

Medewerkster klantcontactcentrum
Denise Čupić

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer

Probleemoplossend en goed luisteren
Binnen Trafficon draag ik bij aan alle administratieve handelingen, waaronder telefonie, e-mail en schriftelijke communicatie met onze klanten. Van het klachtenbeheer voor regiotaxivervoer tot alle voorkomende werkzaamheden rondom leerlingen- en zorgvervoer, alles pak ik op. Mijn opleiding in toerisme/recreatie zorgt ervoor dat ik altijd een klantgerichte visie heb. Ik sta voor iedereen klaar en heb altijd een luisterend oor. De klant staat bij mij centraal en ik doe mijn best deze zo goed mogelijk te helpen. Verder blijf ik mezelf continu ontwikkelen. Ik lees veel, leer van alle ervaringen en volg de actuele ontwikkelingen zodat ik de klant goed kan helpen met mijn diensten.

Robin Hageman

Medewerkster klantcontactcentrum
Robin Hageman

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer

Alles communicatief goed laten verlopen
"Klanten het gevoel geven dat ze altijd gehoord zijn en serieus genomen worden", vind ik heel belangrijk. Met mijn opleiding Toerisme en de opleiding Luchtvaartdienstverlening is mij dit met de paplepel ingegoten. Verder vind ik het belangrijk dat niet alleen de klanten tevreden zijn, maar hecht ik veel waarde aan de onderlinge samenwerking met mijn collega's.

Goed luisteren, begripvol zijn en medeleven betuigen zijn competenties waar ik goed in ben. Ik weet van tevoren niet wie of waarvoor ik iemand aan de telefoon krijg, maar ik ga de uitdaging aan en zal altijd oplossingsgericht werken. Mijn werk bij Trafficon zie ik als een uitdagende baan, geen dag is hier hetzelfde.

Anjes Biermans

Medewerkster klantcontactcentrum
Anjes Biermans

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer
• Administratief specialist doelgroepenvervoer

De winst zit in de uitvoering
Als oud-medewerkster WVG, het huidige Wmo, weet ik hoe belangrijk het is om ondersteuning op maat te bieden aan mensen die kwetsbaar zijn. Binnen Trafficon ben ik nu aanspreekpunt op het gebied van leerlingen- en regiovervoer, zorg ik dat de administratie actueel is en beantwoord ik inkomende telefoongesprekken en e-mailberichten. Daarnaast zorg ik dat klachten zorgvuldig ingediend worden. In onze dienstverlening gaan we verder dan partijen samenbrengen, wij zorgen dat de samenwerking in de praktijk ook soepel blijft lopen. Intensief contact met gemeenten, vervoerders en ouders is daarbij essentieel. Onze benadering is 100% klant- en oplossingsgericht. De winst zit namelijk in de uitvoering.

Winand Theunissen

Consultant
Winand Theunissen

Consultant

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanagement en –beheer
• Klantcontact, klachten- en relatiebeheer
• Management informatie / data-analyse

Het sleutelwoord is samenwerking
Vrijwel nergens komen zoveel belangen bij elkaar als bij het doelgroepenvervoer, waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt als inkoper en regisseur. Hoewel de gemeente ‘in charge’ is, is het in de praktijk vaak lastig om grip op de zaak te houden. Het speelveld is enorm breed, de doelgroepen vragen elk om een eigen benadering en die expertise heb je als gemeente niet altijd zelf in huis. Daarnaast zie je in de praktijk als gemeente vaak niet hoe het vervoer wordt ingevuld en uitgevoerd. Samenwerking komt in de basis voor een groot deel neer op vertrouwen. Toch kun je veel doen om de kwaliteit te bewaken en ik help daar graag bij. Als consultant ben ik betrokken bij het definiëren van de behoefte en het bij elkaar brengen van gemeente(s) en vervoerder op het vlak van Regiotaxi, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, Jeugdwet, dagbesteding en vervoer. Daarnaast realiseren we samen tools om de kwaliteit te monitoren. Denk aan management- en klachtenrapportages. Op die manier signaleren we potentiële problemen in een vroeg stadium en kunnen we met partijen om de tafel om tot een oplossing te komen. Ik geloof in het verbinden van partijen, elkaar wat gunnen en tijd voor elkaar maken. Relatiebeheer is cruciaal. Hoewel we altijd te maken hebben met grootschalige opdrachten, gaat het uiteindelijk toch om de individuele reiziger en de kwaliteit van zijn vervoer.

Marcus Lewendon

Kwaliteitscontroleur
Marcus Lewendon

Kwaliteitscontroleur

Mijn specialisaties zijn
• Controleur

Altijd de kwaliteit bewaken
Binnen Trafficon ben ik werkzaam als kwaliteitscontroleur / BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Meerdere keren per week rij ik achter routes aan om te controleren of deze conform de afspraken uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stoppen en uitstappen van de reiziger aan de juiste kant van de weg, de hulp van de chauffeur of het fysiek overdragen van een kind aan school of thuis.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als directeur bij verschillende bouwprojecten. Buiten het tijdig opleveren van het project, had ik tientallen medewerkers onder mijn hoede. Hierdoor heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Op het moment moment dat ik bij de controles zaken constateer die niet naar behoren worden uitgevoerd, rapporteer ik dit, zodat het zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Als de veiligheid echter in het geding komt, zal ik direct ingrijpen. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de afgesproken kwaliteit van het vervoer ook gewaarborgd blijft.

Ik vind het belangrijk dat mijn werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Het gaat hier immers over het vervoer van kinderen, oudere mensen of mensen met een beperking. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat ouders een prettig gevoel hebben, als zij hun kind op pad sturen.

Arjen Korenromp

Senior Consultant
Arjen Korenromp

Senior Consultant

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanagement en –beheer
• Advies en innovatie
• Doorontwikkeling doelgroepenvervoer

De uitdaging trekt mij aan
In doelgroepenvervoer is geen dag hetzelfde. Iedere situatie is weer anders. Ik hou van zo’n dynamische omgeving, waarin je blijft leren en steeds met nieuwe uitdagingen te maken krijgt. Na mijn HBO-opleiding Logistiek en Economie heb ik veel ervaring opgedaan in de vervoersbranche. Ik was algemeen manager bij een middelgroot taxibedrijf, accountmanager bij een landelijk opererend taxibedrijf en actief als contractbeheerder en inrichter bij Regiotaxi Gelderland en Valleihopper. Ook was ik betrokken bij de oprichting van een publieke regiecentrale. Van die ervaring maak ik nu gebruik als Senior Consultant bij Trafficon. Hier ben ik verantwoordelijk voor contractbeheer en implementaties, ben ik aanspreekpunt voor gemeenten en contractpartijen en voer ik operationele taken uit, zoals het opstellen van financiële rapportages, het uitvoeren van analyses en het inrichten van ICT-systemen. Wat ik erg mooi en prettig vind binnen Trafficon is dat we het echt samen doen en dat we heel resultaatgericht zijn.

Kim Wijnands

Consultant - juridisch medewerkster
Kim Wijnands

Consultant - juridisch medewerkster

Mijn specialisaties zijn
• Beleidsondersteuning
• Wet maatschappelijke ondersteuning
• Contractmanagement en –beheer

Mijn steentje bijdragen
In mijn jaren als belastingadviseur bij een groot adviesbureau merkte ik dat met name de projecten bij gemeenten me aanspraken. Naast de fiscaal-juridische aspecten, groeide mijn interesse in de inhoudelijke taken van gemeenten. Ik vind het fijn om mensen oprecht te helpen en zo een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Bij Trafficon krijg ik die kans en dat geeft me veel voldoening. In eerste instantie heb ik me vooral beziggehouden met het leerlingenvervoer, inmiddels ben ik als consultant actief betrokken bij het contractbeheer van een groot regiotaxiproject. Dergelijke projecten vragen om flexibiliteit, betrokkenheid en probleemoplossend vermogen. Dat spreekt me erg aan. Ik probeer altijd snel tot de kern van een probleem door te dringen, heb oog voor de verschillende belangen en neem tijd voor weerstand. Ik geloof in samenwerking, in plezier in je werk en ik hecht waarde aan prettig en soepel contact op elk niveau. In mijn aanpak speelt daarnaast duidelijkheid een belangrijke rol. Adviezen, besprekingsverslagen en (juridische procedures) verwoord ik helder en begrijpelijk. Op deze manier behalen we eigenlijk altijd ons doel, binnen de gestelde deadlines. Ik blijf daarbij zoeken naar manieren om het beter te doen en mezelf steeds verder te ontwikkelen.

Anita van der Wal

Senior consultant - juridisch medewerkster
Anita van der Wal

Senior consultant - juridisch medewerkster

Mijn specialisaties zijn
• Beleidsondersteuning
• Beoordelen aanvragen leerlingenvervoer
• Jeugdwet
• Wet passend onderwijs
• Wet maatschappelijke ondersteuning

Op het snijvlak van recht en verantwoordelijkheid
Bij het doelgroepenvervoer komen veel belangen en werkterreinen elkaar tegen én vallen samen. Bij het vormgeven van een samenwerking gaat het niet alleen om de juridische kaders. Je behartigt ook rechtstreeks het belang van je reiziger én de opdrachtgever, in ons geval een kwetsbare doelgroep. Ik opereer op dit snijvlak, als breed geschoold jurist, afgestudeerd in het strafrecht en het strafprocesrecht en met een achtergrond als contextueel (psycho)therapeut, gespecialiseerd in Jeugdwet, leerlingenvervoer en Passend Onderwijs. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de wetgeving Passend Onderwijs, Wmo/Jeugdwet, belastingtechnische regelingen, Duo, zorgverzekering/AWBZ én de (nieuwe) aanbestedingswet. Die opgebouwde kennis en ervaring helpen me om snel en met een helicopterview situaties en mogelijkheden te overzien.

Binnen Trafficon zorg ik onder andere voor het juridisch én ethisch beoordelen en beschikken van aanvragen, op individueel (medisch) niveau. Daarnaast stel ik beleidsnota’s op en andere stukken van verordeningen tot adviesnota’s. Voor onze opdrachtgevers onderhoud ik alle contacten met ketenpartners. Bij klachten over vervoer binnen de verschillende zorggroepen en het leerlingenvervoer zorg ik dat ze worden toegewezen en beoordeeld. Zijn er knelpunten dan spreek ik alle betrokken partijen rechtstreeks aan op hun verantwoordelijkheden.

Ik geloof in ‘samen sterk’ en heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Vanuit die overtuiging werk ik. Mensen met elkaar verbinden, elkaar helpen en iets gunnen, secuur werken en je aan je afspraak houden zijn voor mij belangrijke uitgangspunten die daaruit voortvloeien. Een langetermijnvisie die ik nieuwe medewerkers graag meegeef tijdens hun interne opleiding.

Gilbert Mulder

Directeur
Gilbert Mulder

Directeur

Mijn specialisaties zijn
• Contractmanagement en –beheer
• Crisismanager
• Advies en innovatie

Alle belangen in balans
Al sinds mijn studententijd begin jaren negentig, ben ik actief in de vervoersbranche. In eerste instantie als chauffeur bij een middelgrote taxi-onderneming. Later werd ik adjunct-directeur bij dat bedrijf. In 2005 maakte ik de overstap naar de kant van de opdrachtgever. Eerst als consultant en later als senior projectleider. Uiteindelijk werd ik, via een management buy-out directeur en eigenaar van dit mooie bedrijf. Door de jaren heen heb ik vanuit uiteenlopende disciplines en invalshoeken kennis en ervaring opgedaan. Ik ken de behoefte van reizigers en van overheden, weet welke problematieken en politieke gevoeligheden spelen en heb een visie hoe je relevante aspecten goed regelt en borgt. Ik word regelmatig uitgenodigd om als sparringpartner te fungeren voor ambtenaren, bestuurders en managers bij provincies, gemeenten, (semi)overheden en zorginstellingen.

In mijn optiek is er in het doelgroepenvervoer maar één lange termijnstrategie: resultaatgericht samenwerken en begrijpen dat het uiteindelijk draait om de reiziger. Om onderscheidend te zijn, moeten wij de opdrachtgever niet bieden wat hij vraagt, maar wat hij nodig heeft. Wij gaan daartoe op zoek naar de vraag achter de vraag en stemmen ons aanbod af op de echte behoefte van de klant. Dat vraagt soms om wat overtuigingskracht en creativiteit, maar levert altijd houdbare en effectieve oplossingen op. Verbinden is het sleutelwoord. Vanuit deze visie leid ik mijn bedrijf en vervul ik mijn rol als projectleider, consultant of interimmanager bij opdrachten in het land. Inmiddels is Trafficon uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf met ruim 20 medewerkers, waar oog is voor elkaar en elkaars belangen en waar hard gewerkt wordt om onze missie te laten slagen.

Iris Wouters

Medewerkster klantcontactcentrum
Iris Wouters

Medewerkster klantcontactcentrum

Mijn specialisaties zijn
• Klantcontact
• Klachtenbeheer
• Administratief specialist doelgroepenvervoer

Het verschil maken voor iemand geeft veel energie en voldoening
Binnen Trafficon maak ik deel uit van het klantcontactcentrum. Ik sta iedereen te woord en bied ze een luisterend oor. Verder zorg ik ervoor dat verzoeken en klachten direct worden afgehandeld of snel op de juiste plek terecht komen waar ze behandeld worden. Ik heb een sterk inlevingsvermogen, maar behoud wel altijd de helicopterview.
Na mijn HEAO opleiding ben ik altijd werkzaam geweest in functies waarbij ik als een spin in het web heb gewerkt. Alles wat er moest gebeuren pakte ik op, van het begeleiden en coördineren van projecten, tot het afhandelen van schadeclaims en het houden van tevredenheidsonderzoeken. Hierbij had ik veel contact met andere afdelingen of organisaties, van collega tot directeur.
Hierdoor heb ik geleerd om als een verbindende schakel te werken. Deze kennis en ervaring zet ik nu volop in bij Trafficon. Ook hier werk ik als een verbindende schakel tussen de opdrachtgever, vervoerder en reiziger. Ik sta iedereen te woord en probeer altijd een goede oplossing te vinden. Dit geeft mij veel energie en voldoening.

Beate Hoffmann

Facilitair medewerkster
Beate Hoffmann

Facilitair medewerkster

Opgeruimd aan het werk gaan
Trafficon is een fijne werkomgeving. Alle collega’s zijn prettig in de omgang. Binnen het bedrijf wordt er alles aan gedaan om mensen zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Toen ik, na vier jaar bij een schoonmaakbedrijf, de kans kreeg om bij Trafficon in dienst te komen was voor mij de keuze snel gemaakt. Inmiddels bied ik intern facilitaire ondersteuning en zorg ik als interieurverzorgster voor een nette en schone werkplek, zodat iedereen opgeruimd zijn of haar werk kan doen. Ik merk dat dit erg gewaardeerd wordt en dat is prettig.