Gemeente Den Haag

“Trafficon is namens de Gemeente Den Haag het aanspreekpunt voor ouders, vervoerders, scholen en hulpverleners. Ze nemen klachten aan van de ouders en zorgen in samenwerking met de vervoerders voor de afhandeling hiervan. Verder levert Trafficon gegevens aan bij de gemeente over klachten en rittijden, ook controleren zij of ritten juist worden uitgevoerd door de chauffeurs. De samenwerking met Trafficon is prettig en goed, beide partijen weten elkaar goed te vinden. Bij spoed of onverwachte zaken is er snel contact. Sterke punten van Trafficon zijn dat ze bereikbaar zijn, duidelijk communiceren, meedenken, en bij vragen of onduidelijkheden vlug contact zoeken met de betreffende partij.”

Ingrid Dijkema
Sr. beslisser gemeente Den Haag

referentie_Den_Haag

Gemeente Helmond

“Trafficon doet voor de gemeente Helmond het contractbeheer van de Taxbus. Dit is onze oplossing voor mensen met een handicap die niet in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen. Door haar gedegen kennis van ontwikkelingen in de vervoerswereld draagt Trafficon bij aan de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. De ervaring die Trafficon heeft met verschillende contracten en organisaties voor doelgroepenvervoer door het hele land is voor ons van grote waarde.”

Han Wingens
Beleidsmedewerker gemeente Helmond

PlusOV

“PlusOV is in de regio Stedendriehoek verantwoordelijk voor bijzonder vervoer. Op alle niveaus binnen onze organisatie is er sprake van een uitstekende samenwerking met Trafficon. Zij ondersteunt ons in de dagelijkse uitvoering met beleidsadvies, analyses, operationeel management en ondersteunende diensten. Het contact is laagdrempelig, de inzet loyaal, enthousiast en resultaatgericht en het dienstenaanbod breed. Daarnaast biedt Trafficon één loket voor de inhuur van de externe expertise die we af en toe nodig hebben. Het belangrijkste pluspunt van Trafficon vind ik persoonlijk dat de medewerkers allemaal uit de praktijk afkomstig zijn, met stuk voor stuk uitgebreide ervaring.”

Andreas Noordam
Directeur PlusOV

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

“Bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) schakelen we Trafficon in voor het contractmanagement en -beheer van Regiotaxi Haaglanden. De kennis die zij heeft van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer is daarbij van groot belang. Trafficon kent de behoeften en belangen van de reizigers, kent de werkwijze van vervoerders en heeft inzicht in de laatste ontwikkelingen rond doelgroepenvervoer en maatwerk in de verschillende Nederlandse regio’s. Ze combineert die helikopterview met een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid voor elk dossier. Ik ben erg tevreden over de samenwerking.”

Rita Bakker
Beleidsmedewerker OV / Doelgroepenvervoer en maatwerk MRDH

Logo MRDH

AVAN

“Wij kunnen altijd rekenen op Trafficon voor tijdelijke ondersteuning bij projecten, zoals het schrijven van een incidentenprotocol en doelgroepspecifieke vervoersreglementen. Dit doen zij altijd adequaat en kundig. Ik ervaar de omgang met de medewerkers als bijzonder prettig én efficiënt, dankzij hun kenmerkende hands-on mentaliteit.”

Angelique Jensen
Contractmanager Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

SENZER

“Senzer is het werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Helmond – de Peel. Trafficon heeft ons begeleid bij de aanbesteding van collectief vervoer van medewerkers die door hun beperking niet in staat zijn dit zelfstandig te organiseren. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Trafficon. Als specialist heeft zij ons goed geadviseerd om te komen tot een programma van eisen en ons succesvol door de aanbestedingsprocedure geleid. Met resultaat, want dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan een bedrijfseconomische en kwalitatief goede invulling van ons collectief vervoer voor de komende jaren. De kracht van Trafficon is gedegen kennis op het gebied van werknemersvervoer, gecombineerd met persoonlijke interesse in de opdrachtgever.”

Paul Verbakel
Directeur Werk & Participatie Senzer

GEMEENTE MONTFERLAND

“Trafficon ondersteunt, naar tevredenheid, al vanaf 2007 gemeente Montferland bij het aanbesteden van het leerlingenvervoer. De laatste aanbesteding is net gegund!

De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Trafficon houdt de belangen van de gemeente Montferland goed in de gaten en zorgt dat de resultaten van de aanbesteding passend zijn bij de wensen van onze inwoners. Meedenken, de wensen van de gemeente goed in het bestek zetten, adviseren en beheren zijn voor Trafficon kenmerkend. Ook ondersteunen bij het contractbeheer verloopt naar tevredenheid.

We zijn erg gecharmeerd door de persoonlijke benadering, de snelheid waarop zaken worden opgepakt en de correctheid waarmee we als klant worden behandelt.”

Cristina de Kruijff-Vatui
Coördinator leerlingenvervoer gemeente Montferland

SOVAK

“SOVAK is er voor iedereen met een (verstandelijke) beperking en ondersteunt hen onder andere op het gebied van wonen, werken en leren.

Trafficon heeft ons begeleidt bij de aanbesteding van het cliënt vervoer. De consultant, dhr. Winand Theunissen, heeft ons stap voor stap meegenomen in dit traject. Op gepaste momenten bleef hij op de achtergrond, of stelde gerichte, kritische vragen. Dit hebben wij als heel prettig ervaren. Zijn begeleiding hield ons scherp en heeft ons geholpen de aanbesteding eerlijk en verantwoord te doorlopen.”

Ron Klasen
Teamcoach / vervoer coördinator SOVAK

GEMEENTE WESTLAND

“Trafficon heeft ons begeleid bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer. De samenwerking hierbij hebben we als zeer prettig ervaren. De deskundigheid is voor ons een grote meerwaarde geweest in het traject. Trafficon kent de werkwijze van vervoerders en heeft inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerlingenvervoer. Goede adviezen hebben geleid tot een goed programma van eisen en een succesvolle aanbestedingsprocedure.

Willeke ’t Hooft
Beleidsontwikkelaar leerlingenvervoer gemeente Westland

DE ZORGGROEP

“Trafficon ondersteunt ons op allerlei zaken rondom het cliëntenvervoer. Er is regelmatig contact met de medewerkers. De klantvriendelijkheid is goed en op alle vragen worden wij geholpen.

De samenwerking met Trafficon ervaren wij als prettig. De bereikbaarheid is prima en de wachttijden zijn kort.”

De Zorggroep