5
jul
Afname aantal leerlingen in het leerlingenvervoer

Gedurende de schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017 heeft Oberon en Sardes de Monitor Leerlingenvervoer uitgevoerd. Hiermee is het gebruik van het leerlingenvervoer gevolgd. Uit het rapport blijkt dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt…

Lees meer
25
apr
Voorbereidingen AVG in volle gang

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Trafficon verwerkt namens meerdere opdrachtgevers diverse persoonsgegevens. Hierdoor is het van groot…

Lees meer
14
feb
Bedragen leerlingenvervoer 2018-2019 bekend

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceert jaarlijks de bedragen leerlingenvervoer in de Modelverordening Leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage. Op 12 februari 2018 heeft de VNG de nieuwe…

Lees meer