Slimme mobiliteitsoplossingen

De wereld van vervoer is zelf sterk in beweging. Trafficon helpt u passende mobiliteitsoplossingen te vinden. Wij weten de weg tussen veranderende wet- en regelgeving, krimpende budgetten, meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en de mogelijkheden van digitalisering. We adviseren u graag over nieuwe mobiliteitsoplossingen, zetten pilots op, ontwikkelen zelf software en analyseren big data om u nieuwe inzichten te bieden.

Mobility As A Service (MaaS)

Mobility as a Service staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen of losse diensten als Openbaar Vervoer en hierdoor dus flexibeler is en meer kan worden ontzorgt. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in service levels. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen openbaar vervoer, vraaggestuurd vervoer en privé voertuigen. Naast beleidsondersteuning en gericht onderzoek, helpen we u om uw mobiliteitsoplossingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Met Mobility As A Service als stip aan de horizon zetten we kleinere pilots op en ontwikkelen wij met u service levels om te kijken wat nu al werkt in uw gemeente, regio of organisatie. We meten de effecten in de praktijk en adviseren u over vervolgtrajecten vanuit een pragmatische invalshoek. Uiteraard begeleiden wij u graag bij de structurele implementatie van succesvolle pilots. Trafficon kan u helpen uw beleidsdoelstellingen te integreren in MaaS.

Eigen softwareontwikkeling

We beschikken over verschillende tools die we samen met onze softwarepartner in eigen huis hebben ontwikkeld. Hierbij gebruiken we onze praktijkervaring en technische kennis om met veel meer variabelen te werken dan bestaande oplossingen in de markt. Zo heeft u echt detailinzicht om op te sturen en beslissingen op te baseren.

Begeleiding software-investeringen

Op uw verzoek treden we op als onafhankelijk intermediair richting uw huidige IT-partner of softwareleverancier. We kijken kritisch mee naar contracten en bieden ondersteuning bij aankoop van softwareapplicaties, zoals klachtbeheersystemen, managementrapportagesystemen, tools voor Wmo-consulenten, regiecentrale-beheersystemen en cliëntbeheersystemen.

Databeheer en -analyse

Naast verkeerstromen heeft vervoersadvies steeds meer te maken met datastromen. Deze datastromen voorzien ons van veel en gedegen management informatie. Onze systeembeheerders en –analisten gebruiken alle data over uw mobiliteit om voorspellingen te doen en verbeterpotentieel zichtbaar te maken. Daarbij houden we altijd oog voor de mensen achter de getallen. Zo zijn we zeer alert op informatiebeveiliging en is privacygevoelige informatie bij ons in vertrouwde handen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van doelgroepenvervoer vandaag én morgen? Onze specialist is Annette Juurlink.
Bel 0475 –  77 21 00 of stuur een mailtje, dan nemen we snel contact met u op.

Naast beleidsondersteuning en gericht onderzoek, helpen we u om uw vervoersoplossingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken.