REGELS & RICHTLIJNEN

Elke dag brengen in Den Haag ongeveer 180 taxibusjes kinderen naar school. Het is belangrijk dat dit veilig en op tijd verloopt. Daarom zijn regels nodig. Er zijn afspraken gemaakt voor chauffeurs, leerlingen, ouders/verzorgers en scholen. Er wordt van u verwacht dat u zich hieraan houdt.