Code VVR per 1 januari 2022

De huidige Code VVR is sinds oktober 2017 van kracht. In deze code staat dat een reiziger die met een rolstoel reist, in de basis op een vaste zitplaats vervoerd wordt. Als dit niet mogelijk is, mogen zij in de rolstoel vervoerd worden, mits deze rolstoel aan de ISO-richtlijn voldoet.

Om alle reizigers de mogelijkheid te geven om de rolstoel te laten keuren, is destijds een overgangsregeling ingesteld. Inmiddels is deze termijn al een paar keer verlengt. De laatste keer was in november 2020. Toen werd aangegeven dat de overgangsregeling werd verlengt tot 31 december 2021.

1 januari 2022
Inmiddels hebben veel gesprekken plaatsgevonden met alle belanghebbenden. Hieruit is gebleken dat er rolstoelen zijn die omwille van de aard van de beperking en/of de uitvoering van de rolstoel niet gecertificeerd kunnen worden. Om deze reizigers toch veilig vervoer mogelijk te blijven maken, zal per 1 januari 2022 de Code VVR aangepast worden.

Aanpassing Code VVR
De ISO-norm (crashtest) is geen eis meer aan de rolstoel. Vanaf 1 januari 2022 moeten chauffeurs de afweging maken of een rolstoel veilig vastgezet en vervoerd kan worden. Ongeacht of de rolstoel wel of niet aan de richtlijn voldoet.

Gepubliceerd op: 15 november 2021