Nieuwe opdrachten Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer voor Trafficon

Trafficon verzorgt al sinds 2015 het contractbeheer leerlingenvervoer voor de gemeente Den Haag. Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente ook het contractbeheer van het Jeugdwetvervoer bij ons ondergebracht. Verder zijn we onlangs gestart met het contractbeheer van het leerlingenvervoer voor de gemeente Veldhoven.

Wij kijken met trots terug op een succesvolle implementatie van beide projecten. Want bovenstaande betekent dat we, in kort tijdsbestek, de gegevens van ongeveer 375 reizigers, hun ritten en de gegevens van hun ouders/verzorgers hebben geïnventariseerd en ingevoerd. Voor het vastleggen van de ritten hebben we de adresgegevens en openingstijden van diverse jeugdzorginstellingen, BSO’s en scholen toegevoegd. Ook zijn digitale koppelingen met de vervoerders gerealiseerd. Alle betrokkenen zijn tijdig geïnformeerd en weten ons, door de korte lijnen, te vinden als dat nodig is.

Trafficon maakt voor het contractmanagement en -beheer gebruik van Vervoersmanagement Online (VO). VO is een op vervoer gericht beheersysteem dat door PTRM in samenspraak met Trafficon is ontwikkeld ten behoeve van contractmanagement en –beheer.

Het erop toezien dat het vervoer veilig en adequaat wordt uitgevoerd, is een belangrijk onderdeel van het contractbeheer. In dat kader voeren wij gesprekken met vervoerders, ouders/verzorgers, scholen en jeugdwetinstellingen om problemen/onvolkomenheden liefst voor te zijn en als ze optreden, praktisch en vooral structureel op te lossen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij vormen de in het beheersysteem vastgelegde klachten.

Verder ontzorgen we de gemeenten door het leveren van zinvolle en overzichtelijke managementrapportages en de resultaten van uitgevoerde factuurcontroles, waardoor kosten transparant blijven.

Kortom, we doen waar we goed in zijn!

Gepubliceerd op: 11 februari 2020