Ook Versis laat Trafficon de klachtaanname doen

Kort nadat wij konden melden dat de Provincie Flevoland het klachtbeheer bij Trafficon heeft ondergebracht, heeft ook Versis besloten om de klachtaanname aan ons uit te besteden.
Versis - regio Rivierenland

Versis is aanvullend regiovervoer in de Regio Rivierenland. Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Onder Versis valt zowel het Wmo- en OV-vervoer als het leerlingenvervoer.

Het is belangrijk om het klachtbeheer goed te organiseren. Waar vroeger stiptheidscijfers, omrijtijden en wachttijden aan de telefoon van belang waren om de kwaliteit te meten, vindt er nu steeds meer een kentering plaats naar klantbeleving. Wat gebeurt er daadwerkelijk op de weg? Alleen de reiziger kan u dit vertellen. Een klacht klinkt altijd negatief; maar dat is het niet. De informatiestroom die door een klacht op gang wordt gebracht helpt niet alleen de opdrachtgever om het systeem te optimaliseren, maar helpt ook de uitvoerende partij zoals een vervoerder, regiecentale of call center om haar medewerkers te informeren en/of bij te sturen. Ook kunnen uitvoeringsprocessen verbeterd worden en kunnen reizigers adequater worden geïnformeerd.

De medewerkers van Trafficon zijn gespecialiseerd om een goede, inhoudelijke en volledige klachtaanname te doen. Als de reiziger belt om een klacht in te dienen, spelen vaak ook emoties mee. De medewerkers van Trafficon zijn getraind om goed door te vragen en zijn bekend met het vervoersproduct. Hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de situatie, waardoor de reiziger zich gehoord en begrepen voelt. Daarnaast verwoorden zij alle relevante informatie in de klachtomschrijving, zodat de behandelaar die het klachtonderzoek gaat uitvoeren, zoveel mogelijk informatie heeft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Gepubliceerd op: 9 augustus 2019