Leerlingenvervoer – kwaliteitscontroles op de weg

Van papier naar praktijk
Als opdrachtgever besteedt u veel zorg en aandacht aan het precies opschrijven van de gewenste dienstverlening. Juist voor kwetsbare kinderen maken we ons hard om dat goed te regelen. Misschien hebt u al wel professioneel contractbeheer geregeld omdat u weet dat opschrijven slechts stap één is. En een onafhankelijk klachtenmeldpunt omdat u weet dat dat de peilstok in de kwaliteit is. Als vervoerder zorgt u dat u uw chauffeurs opleidt, inwerkt en begeleidt.

Maar hoe gaat het nou echt op de weg?
Weet u dat, als opdrachtgever? Of vaart u op incidenten? Of op telefoontjes van bezorgde of boze ouders? Weet u dat als vervoerder? Of moet u het doen met de terugkoppeling van de chauffeur dat er geen bijzonderheden te melden zijn? Ook hier geldt: meten = weten. Laten we daar als Trafficon nou wat op bedacht hebben: Trafficon voert controles uit op de weg. Dit betekent dat er fysiek een controleur een hele route achter een taxi aanrijdt die controleert en noteert of het vervoer ook conform de afspraken wordt uitgevoerd.

Ervaring
Onze kwaliteitscontroleur rijdt voor een opdrachtgever per maand zo’n 15 routes na. Daarbij noteert hij aan de hand van een lijstje afgesproken kwaliteitsonderdelen digitaal of de chauffeur die inderdaad zo uitvoert. Trafficon heeft jarenlang ervaring met de dagelijkse praktijk van het leerlingenvervoer. De vragenlijst is geënt op die praktijk. Bijvoorbeeld: Stopt de chauffeur aan de veilige kant van de weg om de kinderen te laten uitstappen? Hoe is zijn rijgedrag? En wat er verder eventueel opvalt. Bijvoorbeeld: Rijdt hij de route volgens de routevolgorde? zitten de juiste leerlingen in het juiste voertuig? Zorgt de chauffeur voor een warme overdracht?

Betere kwaliteit door controle
Zo komen aandachtspunten in algemene zin naar voren die met de vervoerder besproken worden. Deze krijgt concrete informatie en weet welke aspecten nadere instructie, uitleg of actie nodig hebben. Soms geeft het dermate specifieke informatie over het handelen van een chauffeur dat de vervoerder in gesprek kan met de betreffende persoon om hem of haar bij te sturen.

Samen
De bevindingen worden op detailniveau vastgelegd en gedeeld met de opdrachtgever en vervoerder. Zo kan tijdig gesignaleerd worden of bijsturing nodig is. Dit draagt bij aan een heldere samenwerking. We hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen: Goede kwaliteit op de weg die past bij de afspraken en bij de doelgroep.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze kwaliteitscontroles in het leerlingenvervoer? We kijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. Stuur een mail naar info@trafficon.nl en we maken vrijblijvend een afspraak.

Gepubliceerd op: 16 augustus 2019