VNG komt met standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Conform deze privacywetgeving is het wettelijk verplicht om een Verwerkersovereenkomst af te sluiten met alle opdrachtnemers die persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met meerdere partijen een standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten opgesteld. Door de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken worden gemeenten ontzorgd. Er wordt tijd bespaard doordat er minder tussen partijen onderhandeld wordt en er minder juridisch advies nodig is.

Trafficon verwerkt voor veel gemeenten persoonsgegevens. Ter voorbereiding op de AVG heeft Trafficon vorig jaar zelf een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze verwerkersovereenkomst komt nagenoeg overeen met de onlangs geïntroduceerde standaard overeenkomst van de VNG.

Trafficon heeft het afgelopen jaar meerdere verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij regelmatig de verwerkersovereenkomst van Trafficon is gebruikt. Het doet Trafficon dan ook deugd dat de standaard die nu door de VNG wordt geïntroduceerd, nagenoeg overeenkomt met die van Trafficon.

De standaard verwerkersovereenkomst van de VNG is te vinden op: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-standaard-verwerkersovereenkomst-gemeenten/

Indien u behoefte heeft aan ondersteuning bij het opstellen van de verwerkersovereenkomst of indien u vragen heeft met betrekking tot de privacywetgeving kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze functionaris gegevensbescherming, Fabiënne Zandvoort staat u graag te woord (0475 – 77 21 00; F.Zandvoort@trafficon.nl)

Gepubliceerd op: 18 juni 2019