LET OP: Overgangsperiode Code VVR (Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers) eindigt 01-07-2019

Wat betekent dit?
Dit betekent dat alleen crash geteste rolstoelen (ISO-norm 7176-19) vervoerd mogen worden. Deze rolstoelen zijn voorzien van een sticker met een haaksymbool zoals hier getoond.

Wat moet er gebeuren?
Om alle rolstoelen veilig te maken, door deze te herkeuren of vervangen, is een overgangsregeling getroffen. Veel zorginstellingen en/of gemeenten zijn hiermee aan de slag gegaan, maar nog niet alle rolstoelen zijn gereed om per 1 juli 2019 veilig en deugdelijk te worden vervoerd.
Daarnaast zijn nog niet alle gemeenten en zorginstellingen hier klaar voor en zijn er cliënten die zelf de rolstoel hebben aangeschaft. Ook zij moeten erop worden gewezen dat de rolstoel voorzien moet zijn van het haaksymbool.

Trafficon ondersteunt en ontzorgt gemeenten en zorginstellingen om op korte termijn de niet deugdelijke rolstoelen in kaart te brengen en in overleg te treden met hulpmiddelenleveranciers om rolstoelen te herkeuren dan wel een deugdelijke rolstoel te verstrekken.

Ook adviseert Trafficon vervoerders, om cliënten die in het bezit zijn van een rolstoel zonder het haaksymbool, contact op te laten nemen met hun zorginstelling, gemeente of hulpmiddelenleverancier.

Geen haaksymbool, wat nu?
De meeste vervoerders zullen cliënten met een rolstoel zonder haaksymbool en die in deze rolstoel vervoerd moet worden, vanaf 1 juli 2019 (einde overgangsperiode) niet meer vervoeren, Chauffeurs krijgen van hun werkgever de opdracht om cliënten te weigeren als de rolstoel niet voldoet. Vervoerders houden zich daarbij aan de laatste Code VVR. Moet een cliënt met een aangepaste, complexe rolstoel vervoerd worden die (volgens de leverancier) niet botsproof is te maken, dan is die per 01 juli as. conform de Code VVR, aangewezen op individueel vervoer.

Wat kunnen/moeten gemeenten en zorginstellingen doen?
Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk dat gemeenten en zorginstellingen inventariseren welke cliënten momenteel niet over de juiste rolstoel beschikken en deze te informeren over de Code VVR. Vervoerders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door cliënten te verwijzen naar de gemeente of zorginstelling. Ook kunnen vervoerders lijsten met cliënten, doorgaans eenvoudig bij zorginstellingen aanleveren. Deze kunnen dan zelf snel beoordelen of de rolstoel voldoet aan de hand van het haaksymbool en de cliënt hiervan op de hoogte brengen. Het is belangrijk dat gemeenten en zorginstellingen voortaan (zo mogelijk) alleen nog goedgekeurde rolstoelen verstrekken.

Het is aan te bevelen een centraal bestand te maken welke rolstoelen een haaksymbool hebben en dus voldoen aan de nieuwe regelgeving. Deze informatie vervolgens te delen met de vervoerders, zodat deze de gegevens kunnen vastleggen in hun eigen systeem. Het beste dienen zorginstellingen ervoor te zorgen dat de aanpak centraal gecoördineerd wordt en mutaties worden bijgehouden.
Cliënten die zelf voor een rolstoel hebben gezorgd, moeten zelf actie ondernemen en contact opnemen met hun hulpmiddelenleverancier.

Ondanks deze acties zal waarschijnlijk niet voorkomen kunnen worden dat er rolstoelen zijn die per 01-07-2019 nog niet voldoen. Belangrijk is dat tijdig afspraken worden gemaakt met de vervoerder hoe hiermee moet worden omgegaan. Ook zal mogelijk een aanvullend tarief overeengekomen moeten worden voor dit individueel vervoer.
Kijk voor meer informatie op https://www.sociaalfondstaxi.nl/werknemer/opleidingen-sft/code-vvr of neem gerust contact met ons op.

Gepubliceerd op: 28 februari 2019