Beoordeling aanvragen leerlingenvervoer; bent u er klaar voor?

Een groot aantal kinderen binnen het bijzonder onderwijs maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Een voorziening die in het kader van het leerlingenvervoer, vaak ieder jaar, voor het nieuwe schooljaar aangevraagd dient te worden. Om ervoor te zorgen dat het leerlingenvervoer voor het volgend schooljaar goed geregeld is, worden deze aanvragen meestal in het voorjaar gedaan. Voor veel gemeenten is de beoordeling van deze aanvragen een zeer hectische periode.

Binnenkort is het weer zover, de beoordeling van de aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020 komt eraan. Elke aanvraag heeft voldoende aandacht nodig om tot een goed onderbouwde beoordeling te komen. Zo moet er onder andere goed gekeken worden naar de compleetheid van de aanvraag, het type school en de onderwijsvorm, de kilometerafstand, de mobiliteitsbeperking van de leerling, de vervoersvraag van de wettelijk vertegenwoordiger en de algehele thuissituatie. Verder is het ook van belang om goed te kijken naar de mogelijkheden van de leerling tot het gebruik maken van andere vervoersvoorzieningen, zoals het regulier Openbaar Vervoer, en of de leerling begeleid kan worden om zelfstandig hiervan gebruik te kunnen maken. Buiten deze aspecten moet er ook goed gekeken worden naar de actuele ontwikkelingen zoals de combinatie van zorg/onderwijsarrangementen, de toename van jeugdwetvervoer binnen het leerlingenvervoer en de overlap met andere wetgeving.

Voor het beoordelen van deze aanvragen, kunnen wij u ondersteunen en indien gewenst volledig ontzorgen. Al jaren ondersteunt Trafficon gemeenten bij het beoordelen van de aanvragen leerlingenvervoer. Onze juristen beoordelen elke aanvraag zorgvuldig met behoud van hoge kwaliteit en kwantiteit. Verder zorgt Trafficon ervoor dat alles op tijd gereed is en de vervoerder de correcte gegevens aangeleverd krijgt om het vervoer adequaat in te plannen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met een van onze consultants.

Gepubliceerd op: 5 februari 2019