Onderzoek naar combinatie doelgroepenvervoer en OV in Helmond

Het OV staat landelijk onder druk vanwege afnemende budgetten. Niet alleen op het platteland, maar ook in stedelijk gebied verdwijnen OV-voorzieningen en moeten inwoners het met steeds minder buslijnen stellen, mede omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. In Helmond wordt flex-OV ingezet, maar gezien het nog te geringe gebruik, staat de betaalbaarheid hiervan onder druk. Zo ontstond bij de provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond en vervoerder Hermes de vraag of het Wmo doelgroepenvervoer en het flex-OV gecombineerd zou kunnen worden.

Helmond is een bijzondere gemeente, omdat deze vier treinstations telt en over zes regionale buslijnen beschikt. Een aantal stadslijnen werd opgeheven, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt, de regionale lijnen sluiten te weinig op de wijken aan. Als alternatief bood Hermes een vorm van flex-OV aan, waarbij kleinere personenbussen op afroep naar de haltes rijden. Ook van deze vervoersvorm wordt nog weinig gebruik gemaakt.

Op meerdere locaties in Nederland, wordt het vervoer van OV-reizigers en WMO-reizigers gecombineerd. De situatie in Helmond was voor de gemeente Noord-Brabant, de gemeente Helmond en vervoerder Hermes aanleiding om Trafficon in te schakelen. Ze vroegen Trafficon om de haalbaarheid en mogelijkheden van het samenvoegen van de twee vervoersvormen te onderzoeken.

Hoewel er in Nederland al voorbeelden zijn van de combinatie tussen deze twee vormen van vervoer, benadert Trafficon de situatie in Helmond objectief. Momenteel loopt er daarom een onderzoek, waarbij we via verkeerskundig onderzoek en interviews met reizigers, opdrachtgevers en stakeholders de situatie in kaart brengen. Dit leidt tot een beschrijving van drie mogelijke scenario’s, waar de opdrachtgevers een keuze uit kunnen maken. In 2019 volgt een pilot waarbij (onderdelen van) het gekozen scenario uitvoerig getest worden.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Trafficon? Bekijk dan onze diensten of bel voor meer informatie.