Klantcontactcentrum voor drie regiotaxiprojecten in Utrecht

Onlangs mochten we bij Trafficon drie regiotaxiprojecten uit de provincie Utrecht verwelkomen als nieuwe klant. Het gaat om de projecten regiotaxi Utrecht, Regiotaxi Veenweide en Regiotaxi Eemland/Heuvelrug. Tot voor kort werd de klachtaanname voor deze projecten niet centraal geregeld. Het gevolg was, dat de klachtaanname en inhoudelijke afhandeling onvoldoende door de provincie gemonitord kon worden. Om dit te ondervangen, is op basis van een aanbesteding gekozen voor Trafficon, zodat het complete klantcontact en afhandeling van vragen en klachten op één plek gebeurt.

Het nieuwe klachtenmeldpunt voor de regiotaxiprojecten blijkt succesvol. Door de korte lijnen, verlopen de contacten met de opdrachtgever en uitvoerders soepel. De vragen en opmerkingen vanuit de samenwerkende partijen, worden snel opgepakt of opgelost.

Dit is te danken aan de kennis en expertise van onze medewerkers. Daarnaast maken we gebruik van de webapplicatie PTRM Klachtenmanagement. Hiermee kunnen klant- en ritgegevens via de applicatie aan de klacht worden gekoppeld. Dit versnelt en verbetert het proces rondom de afhandeling. Ook verbetert hierdoor de klachtomschrijving en de afhandeling van de klacht.

Trafficon beschikt als enige adviesbureau in deze branche over een eigen klantcontactcentrum (KCC). De medewerkers van het KCC zijn gespecialiseerd in het behandelen van vragen en klachten in het personenvervoer. De vragen worden objectief behandeld en beantwoord. Daarnaast monitoren en controleren we voortdurend de kwaliteit en de voortgang.

Wist u dat u naast klachtbeheer ook voor contractbeheer, waaronder factuurcontrole en controle op uitvoeringskwaliteit, bij ons terecht kunt? Lees meer over onze diensten.