Afname aantal leerlingen in het leerlingenvervoer

Gedurende de schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017 heeft Oberon en Sardes de Monitor Leerlingenvervoer uitgevoerd. Hiermee is het gebruik van het leerlingenvervoer gevolgd. Uit het rapport blijkt dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van een vervoersvoorziening is gedaald met 11%. Bij leerlingen die met taxi’s of busjes vervoerd worden, is een afname zichtbaar van 12,5%.

Zo maakten er in het schooljaar 2012-2013 nog 63.200 leerlingen gebruik van de taxi’s en in 2016-2017 waren dit er 55.300.

Het bevorderen van de zelfredzaamheid, het aanpassen van het afstandscriterium en het realiseren van gezamenlijke opstappunten, hebben onder andere geleid tot deze afname. Daarnaast zijn gemeenten gaan samenwerken en hebben gezamenlijk de aanbestedingen uitgezet. Het volledige rapport is op onderstaande link terug te lezen.

Rapport: https://vng.nl/files/vng/20180627-leerlingenvervoer-in-nederland-rapportage-eindmeting-2017.pdf
Bron: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2018/07/02/steeds-minder-leerlingen-met-taxi-vervoerd/

Gepubliceerd op: 5 juli 2018