AIM vraagt aandacht voor contractmanagement en -beheer

Het AIM (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit), onderzocht onlangs tientallen aanbestedingen en concludeerde daarbij dat met name op het gebied van prijs en contractduur nog veel te verbeteren valt. Te vaak wordt er veel te sterk geselecteerd op prijs, de kwaliteit onvoldoende bewaakt, vallen de kosten uiteindelijk toch hoger uit of worden contracten niet verlengd. Het instituut vraagt daarom nadrukkelijk meer aandacht voor contractmanagement- en beheer.

Trafficon is, als adviesbureau in mobiliteit, gespecialiseerd in contractmanagement- en beheer. Zij beschikt in ruime mate over de expertise waarmee de problemen die het AIM constateert worden afgevangen.

“Uitsluitend op prijs selecteren is riskant, omdat het belangrijk is om te weten wat een vervoerder daadwerkelijk levert voor de genoemde tarieven. Het monitoren van de afspraken en het sturen hierop luistert zeer nauw.” Trafficon voert voor een groot aantal regionale en landelijke opdrachtgevers deze controle uit. “We houden niet alleen in de gaten of de vervoerder conform offerte levert, maar ook of er wel geleverd wordt wat de opdrachtgever in het bestek heeft gevraagd,” legt directeur Gilbert Mulder uit.

Contractmanagement en -beheer: een vak apart
Trafficon checkt voor haar klanten de met de vervoerder overeengekomen afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over stiptheid, klachtenpercentage en de inzet van duurzame voertuigen. “Natuurlijk controleert Trafficon ook de facturen en dat doen we grondiger dan menig concurrent. Je wilt immers niet betalen voor iets dat niet is geleverd. We toetsen de KPI’s en controleren ook of inhoudelijk de overeenkomst wordt nagekomen. Om klachten te voorkomen, handelt Trafficon pro-actief door het houden van keukentafelgesprekken met reizigers en regelmatig te overleggen met de betrokken partijen zoals gemeenten en vervoerders. Contractbeheer is een vak apart.”

Ook het beheer van uw vervoerscontract is bij Trafficon in goede handen! Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Bron: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2018/05/03/prijs-en-contractduur-blijven-pijnpunten-in-aanbestedingen/

Gepubliceerd op: 4 mei 2018