Voorbereidingen AVG in volle gang

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

Trafficon verwerkt namens meerdere opdrachtgevers diverse persoonsgegevens. Hierdoor is het van groot belang dat deze verwerking op een veilige manier wordt uitgevoerd. Trafficon is ISO9001 gecertificeerd waarmee we onze kwaliteit uitstralen en borgen. De AVG staat hoog bij ons op de agenda en we zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen. ‘Privacy by design’ en ‘privacy by default’ zijn binnen Trafficon vertrouwde begrippen, en worden nu intern nog eens extra benadrukt.

Gepubliceerd op: 25 april 2018