ISO 9001 : 2015 certificaat van Trafficon wederom verlengd

Trafficon is gecertificeerd voor het ISO 9001 : 2015 certificaat. Hierbij staat het kwaliteitsmanagementsysteem met alle aspecten van bedrijfsvoering, die van belang zijn om kwaliteit te realiseren, centraal. Naast een gedegen beschrijving en uitvoering van de werkprocessen, zorgen wij ook op personeelsgebied voor goed gemotiveerde medewerkers die beschikken over de juiste opleidingen en competenties om het werk goed uit te voeren. Met de Plan – Do – Check – Act cyclus monitoren wij onze kwaliteit.

Jaarlijks wordt een externe audit gedaan om te beoordelen of wij aan de eisen voor certificering voldoen. De audit is op 2 februari 2018 door een auditor van het erkende certificerings-instelling KIWA uitgevoerd. Het resultaat bevestigt dat wij voldoen aan alle eisen voor de ISO-certificering. De aanbevelingen van KIWA om de kwaliteit verder te optimaliseren, borgen wij dit jaar nog in onze processen.

Gepubliceerd op: 12 februari 2018