NEA-index voor taxivervoer geeft stijging van 2,0% in 2018

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi maakt onderzoeksbureau Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Berekend is dat de NEA-index voor 2018 uitkomt op 2,0%. De kosten voor 2018 stijgen namelijk weliswaar met 2,6%, maar door een benodigde correctie van 0,6% op de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling in 2017, komt de NEA-index uit op 2,0%.

De belangrijkste reden voor de correctie is het feit dat de brandstofkosten en de loonkosten, inclusief sociale lasten, in 2017 lager zijn uitgevallen dan vooraf voorzien. De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de CAO Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau.

Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

Gepubliceerd op: 15 december 2017